Subministrament de Gasoil

Autoservei per a vehicles i tractors i subministrament de gasoil a l'explotació i a domicili.
Gasoil per calefacció a domicili.
Butà, camping gas, querosè, pellets de biomassa, carbó i llenya.