Pinsos per als animals de granja

Pinso per a l'aviram, xais, conills, porcs d'engreix, garrins, aus de caça, ànecs i galls dindi... També ordi, ordi farina, blat, blat de moro, blat de moro farina, blat de moro picat farina, garrofa, civada, segones, segó fulla... Sacs de 25 kg i de 10 kg en blat, ordi, blat de moro picat, gallines ponedores, pollastres i conills. També bales de palla i d'alfals.