Eines

Forques, destrals, magalles, falç, martells, estisores per esporgar, pales...