Presència de rovell groc en camps de blat

Dimarts, 5 d'abril de 2016

En alguns camps del Vallès s'ha detectat la presència del rovell groc en el blat, un fong que pot afectar greument la producció sinó es tracta a temps. Una de les varietats més sensibles és la nogal, de manera que des de la cooperativa es recomana aplicar-hi els fungícides al més aviat possible, i també estar a l'aguait si apareix en les altres varietats de blat. Per a més informació, adreceu-vos als serveis tècnics.