Pinsos i aliments per al bestiar de granja

Dimarts, 19 de maig de 2015

La cooperativa disposa d'una amplíssima oferta de pinsos i d'alimentació animal en sacs. Així ofereix pinso per a l'aviram, xais, conills, porcs d'engreix, garrins, aus de caça, ànecs i galls dindi... I en relació amb l'alimentació animal, hi ha ordi, ordi farina, blat, blat de moro, blat de moro farina, blat de moro picat farina, garrofa, civada, segones, segó fulla... Els sacs són majoritàriament de 25 kg de pes, tot i que també n'hi ha de 10 kg en blat, ordi, blat de moro picat, gallines ponedores, pollastres i conills.