Ordi de sembra Signora, excel·lent en producció i qualitat

Divendres, 23 de desembre de 2016

Ara que s'estan sembrant els cereals d'hivern, l'Agrària ofereix la llavor certificada R2 Signora. Es tracta d'un ordi evolucionat –substitueix el Graphic–, que dóna un excel·lent resultat, tant en producció com en qualitat. També és important recordar que els pagesos poden trobar a la Cooperativa tota llavor que necessitin, prèvia comanda. Per a més informació, adreceu-vos als serveis tècnics i als responsables de les agrobotigues.