Mostreig del blat Valbona

Divendres, 24 de juny de 2016

Amb l'objectiu de donar valor a la producció del cereals, per primer cop l'Agrària va portar a terme la promoció de sembra del blat Valbona, un blat millorant, destinat a la indústria panificadora. Ara per ara, s'està fent el mostreig per conèixer el contingut de la proteïna per valorar-ne la seva qualitat. Al Vallès se n'han sembrat unes 75 hectàrees que corresponen a nou productors.