Tot per a la mongeta del ganxet

Dimarts, 26 de juliol de 2016

La Cooperativa recorda que disposa de tots els accessoris per al conreu de la mongeta del ganxet, com sistemes de reg, malla per enaspar, pals, productes fitosanitaris ecològics i convencionals....Adreceu-vos als serveis tècnics.