Més de 5.000 tones de collita de cereals

Dimarts, 26 de juliol de 2016

A les acaballes de la collita, la Cooperativa ha entrat més de 5.000 tones entre blat, ordi i altres (civada, colza...). El rendiment per hectàrea del cereal ha estat molt superior a l'any passat, sobretot de l'ordi, ja que en total es van entrar unes 3.000 tones. La collita d'enguany, el 66% correspon a ordi, el 24% a blat i la resta a altres cultius, mentre que la qualitat ha estat desigual: l'ordi ha presentat una qualitat bona mentre que el blat no tan òptima.

De l'ordi destaca la varietat Signora que, en alguns llocs, s'han collit més de 10.000 kg/ha. Aquest ordi serà la llavor R2 per al 2017, ja que el Graphic s'ha deixat de multiplicar. Pel que fa al blat, cal remarcar que la qualitat de la varietat Nogal es va veure afectada pel rovell groc (ataca l'espica). La sequera de la tardor i de les primeres setmanes de gener, va influir en la producció de les varietats de cicle llarg de cereals. El blat, de sembra més primarenca que l'ordi, es va veure més perjudicat per la sequera que no pas els ordis alternatius. Les pluges oportunes de finals d'hivern i primavera varen permetre una collita més que notable.

En relació amb el preu, els dos cereals han anat a la baixa durant la collita. Per tenir una referència, segons la llotja de Barcelona:

Ordi: 165 €/t (7/6) a 154 €/t (12/7)

Blat: 184 €/t (7/6) a 171 €/t (12/7)