La cooperativa participa en el projecte per al control de les micotoxines

Dimecres, 1 de juliol de 2015

La cooperativa és una de les entitats que participa en el projecte R+D+I de control de micotoxines, impulsat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb els centres de recerca de la Universitat de Lleida i l'IRTA. Les micotoxines són produïdes per uns fongs durant les diferents etapes de la cadena de producció de cereals, de manera que poden produir importants pèrdues econòmiques, tant a les indústries de fabricació d'aliments com de pinsos.