Inscripció a la DOP Mongeta del Ganxet

Dimarts, 26 d'abril de 2016

Tot i que encara falten uns pocs mesos per a sembrar la mongeta del ganxet, els pagesos interessats ja es poden inscriure a la DOP Mongeta del Ganxet per poder-la comercialitzar sota la denominació. Per a més, informació, adreceu-vos als tècnics de la cooperativa.