El reg de blat de moro per degoteig, una opció a tenir en compte

Dijous, 19 de juny de 2014

Al voltant d'una vintena de persones van participar a la jornada de "Reg per degoteig i adob del blat de moro", organitzada per la cooperativa i l'IRTA a can Ribes, de Corró d'Avall, el dia 17 de juny. El fet que aquest cultiu necessiti molta aigua per al seu desenvolupament, s'ha vist que el reg per degoteig pot ser una solució en condicions de manca del recurs hídric. Tot seguit, hi ha un recull d'algunes de les conclusions de les ponències:

"El reg per degoteig del blat de moro, un estalvi important d'aigua", a càrrec de Francesc Camps, de l'IRTA Mas Badia. Cal dir que l'estudi s'ha fet en diferents tipus de sòls: arenosos, argilosos i llims.

  • En comparació amb el reg per terra, l'ús del degoteig ha reduït el consum d'aigua en un 40%
  • En reg per degoteig suposa regar més sovint però amb menys aigua
  • Hi ha estalvi energètic ja que es treballa a una pressió d'una atmosfera o d'una atmosfera i mitja
  • La cinta de degoter s'ha de canviar cada any

"Sensors per al control del reg, avantatges i funcionament", a càrrec de Marc Jabardo, IRTA Mas Badia. La recerca s'ha fet amb la instal·lació de sensors a diferents nivells de profunditat, amb l'objectiu de detectar la presència de l'aigua. Per mitjà d'un gps es transmet aquesta informació al pagès, de manera que en tot moment pot conèixer les necessitats d'aigua del cultiu, fet que li permet ajustar les dosis de reg.

"Aplicació de l'adob a través del reg, més fàcil, més útil", a càrrec de Carles Mallol, IRTA Mas Badia. En aquest cas, el ponent va explicar que era més convenient adobar de manera fraccionada l'aportació del nitrogen en comptes d'una sola aplicació en cobertura, un fet que diversos estudis demostraven que hi havia un augment de la producció entre el 5 i el 10%.