Curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader

Dimecres, 27 de gener de 2016

La cooperativa prepara un curs sobre la manipulació i l'aplicació de productes biocides d'ús ramader a les explotacions, el primer que organitza d'aquestes característiques. Està adreçat als ramaders que manipulin o facin tractaments en la pròpia granja amb biocides que només estan autoritzats a fer-ne ús el personal professional i auxiliar. La realització del curs es preveu al mes de març o abril, i totes les persones interessades ja poden reservar plaça adreçant-se als serveis tècnics de la cooperativa.

La formació, de 13 hores, preveu el contingut següent:

1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats
2. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar
3. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar
4. Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues
5. Productes utilitzats a l’entorn ramader
6. Productes químics
7. Biocides d’ús ramader
8. ROESB. Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides
14. Normativa. Infraccions i sancions
15. Particularitats sectorials. Casos pràctics

Cal esmentar que els temes del 9 al 13 són comuns i convalidables del curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Així mateix, tots els estudiants que aprovin el curs rebran un certificat de la seva formació.