Alerta per l'atac del saltiró en colza

Dissabte, 10 d'octubre de 2015

En els camps del Vallès s'ha començat a veure alguns atacs del saltiró en els conreus de colza, sobretot, en les sembres primarenques, que ja han començat a treure les primeres fulles verdaderes. És bàsic controlar les parcel·les afectades i, en el cas que aquest insecte hagi provocat danys en més del 30% de les plantes, cal procedir al tractament. Cal tenir en compte que el moment més crític és fins que la colza no hagi superat l'estadi de tres fulles verdaderes; les dues primeres fulles, en forma de cor, no compten perquè són els cotiledons.
Per al tractament d'aquest insecte en la colza i tota recomanació de plagues, fertilització, herbicides..., adreceu-vos als serveis tècnics de la cooperativa, ja sigui telefònicament o per correu electrònic.

SEMBRA TARDANA

D'altra banda, la cooperativa informa que disposa de la varietat de colza tardana Hydromel a un preu especial per als socis.