Adobs de cobertora per als cereals d'hivern i la colza

Dimarts, 23 de febrer de 2016

La cooperativa ofereix una àmplia varietat d'adobs de cobertora per als cereals d'hivern i la colza, que ara és el moment de començar les aplicacions. Segons l'estat vegetatiu de la planta i el tipus cultiu, els socis poden triar entre diversos adobs, presentats en granulat o líquid, com urea, nitrat amònic... Per a més informació, adreceu-vos als serveis tècnics.