Informació

Alerta pels atacs del saltiró en colza

Els camps del Vallès s'ha començat a veure alguns atacs del saltiró en la colza, sobretot, en les sembres primarenques, que ja han començat a treure les primeres fulles verdaderes. És bàsic controlar les parcel·les afectades i, en el cas que aquest insecte hagi provocat danys en més del 30% de les plantes, cal procedir al tractament. Cal tenir en compte que el moment més crític és fins que la colza no hagi superar l'estadi de tres fulles verdades; les dues primeres fulles, en forma de cor, no compten perquè són els cotiledons.
Per al tractament d'aquest insecte en la colza i tota recomanació de plagues, fertilització, herbicides..., adreceu-vos als serveis tècnics de la cooperativa, ja sigui telefònicament o per correu electrònic, info@agrariavalles.com.

 

SEMBRA TARDANA

La cooperativa disposa de la varietat de colza tardana Hydromel a un preu especial per als socis.

 

 

 

Seria interessant controlar les parcel·les que ja estiguin sembrades aquí al Vallès
Cal tenir en compte que el moment més crític és fins l'estadi Z13 és a dir, fins que la colza no hagi superat encara l’estadi de 3 fulles verdaderes (no comptem les dues primeres fulles, en forma de cor, que són els cotiledons).
Perquè tingueu un llindar de referència, es justifica el tractament fins a l'estadi abans esmentat a partir de un 30% de les plantes amb danys (rosegades) .

En el cas de sobrepassar aquest llindar, us recomano fer un tractament amb la matèria activa Deltametrin 2,5% a raó de 0,3 l/ha. Els únics producte comercials autoritzats són SUPER DELTA i POLECI (Tots dos de la casa sharda).

Altres coses a tenir en compte:

- Els tractaments solen ser més efectius a darrera hora de la tarda, moment de màxima activitat dels individus.
- Aquest tractaments es recomana fer-los amb dosis de brou de 200 l/ha
- La plaga sol ser més greu entre 15 de setembre i 15 d'octubre, per tant sembres tardanes solen tenir menys problemes.

 

Subapartats en aquesta pàgina